FORUM O KOVANJU I IZRADI NOŽEVA
 
HomeFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in

Share | 
 

 prijenos sjeciva preko granice

Go down 
AuthorMessage
Karlo Ban
Admin
avatar

Posts : 1681
Join date : 2009-08-22
Location : Zagreb

PostSubject: prijenos sjeciva preko granice   Tue Jan 19, 2010 1:43 am

konkretno, radi se o granici sa BiH, pa ako ima kakva iskustva ili zna zakonsku proceduru, molim neka se raspise. za sada se radi o jednom malom nozu, kojeg bi netko narucio, a ja slao preko njegovog prijatelja koji bi sa time presao granicu, ali me zanimaju i mozebitna iskustva sa postom preko carine i sl.
Back to top Go down
View user profile http://www.karlo-ban.com
Guest
GuestPostSubject: Re: prijenos sjeciva preko granice   Tue Jan 19, 2010 2:01 am

Znam pouzdano da s bajonetama nema nikakvih problema...

Nemaš frke glede RH zakona.
Back to top Go down
Karlo Ban
Admin
avatar

Posts : 1681
Join date : 2009-08-22
Location : Zagreb

PostSubject: Re: prijenos sjeciva preko granice   Tue Jan 19, 2010 2:20 am

fala, croblade.
Back to top Go down
View user profile http://www.karlo-ban.com
MI666999

avatar

Posts : 44
Join date : 2009-10-30
Location : baranja

PostSubject: Re: prijenos sjeciva preko granice   Tue Jan 19, 2010 4:46 am

U ovom sličaju nije problem carina RH nego carina u BIH

a što se tiče naših zakona najjednostavnije je prešvercati


kratak pregled važećih zakonskih odredbi

sjekire, kosiri i sličan alat za rezanje
12%
Albanija sl
Bosna i Hercegovina sl
Crna Gora sl
EU sl
Island sl
Makedonija sl
Moldova sl
Norveška sl
Srbija sl
Švicarska i Lihtenštajn sl
Turska sl
UNMIK/Kosovo sl

noževi sa sklopivim oštricama 0%
stolni noževi s drškom i oštricom od nehrđajućeg čelika:12% 0%eu....

dozvolu za uvoz-izvoz nevojnih ubojitih sredstava izdaje ministarstvo gospodarstva,rada i poduzetništva sukladno zakonu o izvozu-uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojitih sredstava NN06/09


oružje koje se puni sprijeda: 7%, 0%EU,bih, srb....
zračne puške,pištolji;plinske puške,pištolji,pendreci: 7%, 0%EU,bih, srb....
mačevi,sablje,bajunete,koplja i slična oružja i njihovi dijelovi
i korice za to oružje: 7%, 0%EU,bih, srb....


Strani i domaći putnici oslobođeni su plaćanja carine i poreza pri unosu:

osobne prtljage, kojom se smatraju predmeti namijenjeni osobnim potrebama putnika tijekom putovanja - obuća, odjeća, higijenske potrepštine, foto-aparati, prijenosni uređaji (radio, CD-player, TV, računalo i sl.). Takvi se predmeti ne smiju davati na korištenje drugim osobama
predmeta nekomercijalne naravi (s obzirom na vrstu i količinu), koji nisu namijenjeni preprodaji - manji kućanski predmeti i darovi, a čija ukupna vrijednost ne premašuje 1.000,00 kuna
putnici su, uz to, oslobođeni plaćanja carine za sljedeću robu:
200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 grama duhana,
1 litru žestokog alkoholnog pića,
2 litre likera ili desertnih ili pjenušavih vina,
2 litre stolnog vina
parfema do 50 grama,
250 ml toaletne vode,
lijekova i medicinskih proizvoda u količini nužnoj za putnikove osobne potrebe,
homeopatskih proizvoda (jedno pakiranje).
Putnici mlađi od 17 godina nisu oslobođeni plaćanja carine za duhanske i alkoholne proizvode.

Oslobođenja ne vrijede ni za posadu u prijevoznim sredstvima, zaposlenike na granici i osobe s boravkom u pograničnom području.

Na robu s podrijetlom iz države s kojom je Hrvatska zaključila sporazum o slobodnoj trgovini, može se primijeniti niža carinska stopa, ako su ispunjeni uvjeti za preferencijalno postupanje. U mnogim će se slučajevima takva roba izuzeti od plaćanja carine.

Predmeti koji ne ispunjavaju navedene uvjete podliježu plaćanju carine i poreza.


POSTUPAK CARINJENJA ROBE U PUTNIČKOM PROMETU
Sva roba koja se unosi u Republiku Hrvatsku podliježe mjerama carinskog nadzora. Na određenim graničnim prijelazima postoje zeleno označeni trakovi za putnike koji unose robu koja ne podliježe plaćanju carine ili uvoznim/izvoznim dozvolama odnosno zabranama.

Ako za robu ne važi oslobođenje od plaćanja carine, a vrijednost robe ne premašuje 5.000,00 kuna, putnik plaća carinu prema jedinstvenoj carinskoj stopi od 10%, porez na dodanu vrijednost, a za neke se proizvode (kava, bezalkoholna pića) plaća i poseban porez. Kad je posrijedi roba čija vrijednost premašuje 5.000,00 kuna, ili duhanski i alkoholni proizvodi te pogonsko gorivo i parfemi, ne može se primijeniti jedinstvena stopa od 10%, nego se carina obračunava prema stopi propisanoj u Carinskoj tarifi. Putnik, štoviše, može zahtijevati da se roba carini prema stopi iz Carinske tarife, ali tada se postupak carinjenja mora obaviti pri unutarnjoj robnoj carinskoj ispostavi. Za obračun carine i poreza carinska se vrijednost određuje na osnovi računa kojeg je za robu ispostavio prodavatelj. Obračunskoj vrijednosti dodaju se prijevozni i drugi troškovi nastali do hrvatske granice.

Ukoliko je predmet obračuna carine roba s podrijetlom iz zemalja s kojima Republika Hrvatska ima zaključene ugovore o slobodnoj trgovini, na putnikov se zahtjev može primijeniti odnosna niža stopa carine ili stopa slobodno, i tada se na graničnom prijelazu može ocariniti roba do vrijednosti 1.200 eura. Pri tome se kao dokaz o podrijetlu ne mora podnositi potvrda EUR.1 ili izjava na računu. U obrazac obračuna upisuje se napomena da je primijenjeno povlašteno podrijetlo.


Kulturna dobra
Kulturna dobra (osobite zbirke, arheoloöki nalazi, slike, skulpture, stare knjige, etnoloöko blago, itd.) mogu se unositi i iznositi samo na temelju odobrenja tijela ovlaötenog za zaötitu kulturne baötine (izvozna dozvola/export licence).

Oružje
Pri prelasku državne granice, putnici su dužni policiji prijaviti oružje i streljivo koje unose sa sobom. Preko državne se granice smije unositi samo oružje za koje se posjeduje oružni list. Stranim putnicima granična policija ispostavlja Odobrenje za držanje i nošenje sportskog oružja tijekom boravka u Republici Hrvatskoj.

bajunete su oružje prema zakonu o oružju, a mogu biti i kulturna dobra a prema carinskoj tarifi mou spadati i pos antikvitete starije od 100g


Izvoz robe
U Hrvatskoj nisu propisane izvozne carine, pa se ne obračunavaju davanja pri izvozu, ali to ne znači da roba ne podliježe izvoznoj kontroli (zdravstveni propisi, ugrožene vrste, kulturna dobra i sl.).

Zaštišeni primjerci
Primjerci ugroženih vrsta divlje faune i flore (npr. kornjače, zmije, ptice, gušteri), te trofeji i proizvodi izrađeni od takvih životinja i biljaka, mogu se unositi ili iznositi samo na temelju međunarodne potvrde CITES, koju ispostavljaju vlasti u zemlji izvoznici.
Back to top Go down
View user profile
MI666999

avatar

Posts : 44
Join date : 2009-10-30
Location : baranja

PostSubject: Re: prijenos sjeciva preko granice   Tue Jan 19, 2010 5:04 am

POSTUPAK CARINJENJA POŠTANSKIH POŠILJAKA
Postupak carinjenja poštanskih pošiljaka u međunarodnome poštanskom prometu provodi se pod carinskim nadzorom i uz provedbu postupaka carinske provjere, u skladu sa odgovarajućim odredbama Carinskog zakona, propisima donesenim na osnovi tog zakona, međunarodnim poštanskim i carinskim sporazumima, te drugim poštanskim propisima.

Sve poštanske pošiljke koje su predmetom međunarodnog poštanskog prometa, kao i svaka radnja koja se vrši sa poštanskim pošiljkama u međunarodnome poštanskom prometu, podliježu mjerama carinskog nadzora i postupku carinske provjere, na način kako to propisuju navedeni carinski i poštanski propisi.

Osnovno, kada poštanske pošiljke stignu u carinsko područje Republike Hrvatske, carinski djelatnik u nadležnoj pošti carinjenja vrši podjelu na pošiljke koje se ne podnose carinarnici, dakle koje se odmah puštaju radi uručenja primateljima od onih koje se radi carinskog pregleda podnose carinarnici.

Poštanske pošiljke koje se ne podnose carinarnici su:

razglednice i pisma isključivo s osobnim porukama,
poruke ispisane braillovim pismom,
tiskovine i televizijske, filmske ili na drugi način snimljene vrpce ili slike za izravnu emisiju preko sredstava javnog priopćavanja koje ne podliježu plaćanju carine, te
sve druge poštanske pošiljke (pismovne i paketne pošiljke) za koje sukladno stavku 4. članku 50. Carinskom zakonu, ne postoji obveza podnošenja carinarnici.
Poštanske pošiljke (pismovne i paketne pošiljke) za koje sukladno stavku 4. članku 50. Carinskom zakonu, ne postoji obveza podnošenja carinarnici, su:

osobne isprave i dokumenti bez obzira na vrijednost,
odlikovanja i priznanja,
robne marke, patenti, modeli i popratni dokumenti te obrasci za priznavanje patenta ili inovacije koji se šalju organizacijama za zaštitu autorskog i industrijskog vlasništva,
obrasci i isprave koje državna tijela primaju za obavljanje svojih javnih ovlasti,
predmeti koji predstavljaju dokaze u sudskim ili drugim postupcima pred državnim tijelima Republike Hrvatske,
primjerci potpisa i tiskane okružnice koje se šalju kao dio uobičajene izmjene obavijesti među javnim službama ili bankarskim ustanovama,
službene tiskanice koje prima Hrvatska narodna banka,
nacrti, tehničke slike, modeli, opisi i drugi slični dokumenti koji se uvoze kako bi se ispunili uvjeti za sudjelovanje na međunarodnom natječaju koji se organizira u zemlji,
tiskani obrasci koji se sukladno međunarodnim ugovorima upotrebljavaju kao službeni dokumenti u međunarodnome prometu vozila ili robe,
koje uvoze fizičke osobe. To se odnosi isključivo na knjige koje su oslobođene od plaćanja carine sukladno Sporazumu o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera i Protokolu uz taj Sporazum te od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u skladu sa člankom 10a. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, br. 47/95 - 90/05) i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, br. 60/96 - 153/05)
koja je u poštanskom prometu oslobođena od plaćanja carine. Sukladno članku 187. stavak 1. točka 3) i članka 12. točka 4. Zakona o PDV-u od plaćanja carine i PDV-a oslobođene su pošiljke koje fizička osoba iz inozemstva besplatno šalje fizičkoj osobi u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da pošiljke nisu komercijalne naravi, te da ne prelaze ukupnu vrijednost od 300,00 kuna
pošiljke zanemarive vrijednosti. Roba zanemarive vrijednosti (roba čija vrijednost po pošiljci ne prelazi 160,00 kuna) sadržana u pošiljkama koje se iz inozemstva izravno šalju primateljima u Republici Hrvatskoj, oslobođena je od plaćanja carine i PDV-a. Navedeno oslobođenje se ne odnosi na alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, parfeme i toaletne vode. Oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a na pošiljke zanemarive vrijednosti primjenjivo je, osim na poštanske i na pošiljke u putničkom i robnom prometu.
Pod nekomercijalne naravi podrazumijevaju se pošiljke:

koje su povremene naravi,
koje sadrže robu isključivo namijenjenu osobnoj uporabi primatelja ili njegove obitelji, a koja po svojoj vrsti i količini ukazuje da se ne radi o komercijalnom uvozu,
koje pošiljatelj šalje primatelju bez plaćanja.
Kako je navedeno primanje robe u poštanskim pošiljkama podrazumijeva samo povremene pošiljke, a isključuje uzastopne pošiljke. Pri tome carinskim propisima nije propisana definicija kako ni povremene tako ni uzastopne pošiljke, odnosno koliko se pošiljaka u nekom određenom razdoblju mogu smatrati bilo povremenom bilo uzastopnim pošiljkama. U svakom konkretnom slučaju carinska služba utvrđuje da li se radi o uzastopnoj pošiljci odnosno da li se u prethodnom kontinuiranom razdoblju kontinuirano obavljao uvoz robe od strane iste osobe.

Dakle, navedene poštanske pošiljke ne podnose se carinarnici, nego se otpremaju odredišnim poštanskim uredima radi uručenja primateljima.

Poštanske pošiljke koje se podnose carinarnici

Posebno se naglašava da sve pošiljke robe, koje dolaze iz inozemstva od pravnih osoba, kao i sve pošiljke koje su predmetom kupoprodaje (dakle koje se plaćaju), podliježu obvezatnom obračunu carine i PDV-a, neovisno što prispjela roba služi osobnim potrebama primatelja i što je vrijednost robe ponekad manja od 300 kuna.

Kada poštansku pošiljku prima fizička osoba, a ne radi se o robi koja se ne podnosi carinarnici, podnosi se jedna od sljedećih isprava:

Poštansko-carinska deklaracija u sljedećim slučajevima:
kada je moguće primjeniti jedinstvenu carinsku stopu od 10%, Jedinstvena carinska stopa može se primjeniti samo u slučaju uvoza robe koju fizička osoba u Republici Hrvatskoj prima od fizičke osobe iz inozemstva, a pošiljka sadrži robu nekomercijalne naravi pod uvjetom da vrijednost robe ne prelazi 5.000,00 kuna.
kada se pošiljka djelomično oslobađa od plaćanja carine, odnosno kada se za robu do vrijednosti 300 kuna primjenjuje oslobođenje od plaćanja carine, a na ostali dio pošiljke se obračunava carina i porez sukladno članku 8. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine („Narodne novine“, br. 05/07),
kada fizičke osobe primaju, (odnosno kupuju) iz inozemstva robu u vrijednosti do 5.000,00 kuna, od fizičkih ili pravnih osoba, a koja se može smatrati robom za osobne potrebe ili potreba članova svog domaćinstva, uz primjenu propisane stope iz Carinske tarife. Odredbe ove alineje ne odnose se na tzv. uzastopne pošiljke.
Poštansko-carinska deklaracija za robu iz točaka b) i c) može se podnijeti samo u slučaju kada je uz istu priložen račun, na kojem je navedena vrijednost robe, te također ako se pošiljka sastoji samo od gore navedenih roba. Ukoliko se radi o kombiniranoj pošiljci, odnosno da se ista sastoji od gore navedenih roba i roba za koju nije određeno podnošenje poštansko-carinske deklaracije, tada se za cjelokupnu pošiljku mora podnijeti jedinstvena carinska deklaracija.

Jedinstvena carinska deklaracija podnosi se u svim ostalim slučajevima. Jedinstvenu carinsku deklaraciju može popuniti i podnijeti svaka osoba koja nastupa u svoje ime i za svoj račun. Carinska deklaracija popunjava se sukladno pravilima propisanima Pravilnikom o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona (Narodne novine br. 176/03) i naputcima Carinske uprave.
Uobičajeno je, međutim, da s obzirom na složenost postupka carinjenja općenito, a u ovom smislu osobito popunjavanja carinske deklaracije i podnošenja pripadajućih isprava, carinsku deklaraciju podnose opunomoćenici koji, sukladno Zakonu o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (Narodne novine br. 92/01) i Pravilniku o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima (Narodne novine br. 93/02, 125/02 i 68/03), ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (položen ispit za ovlaštenog carinskog zastupnika – špeditera.

Primatelj pošiljke je pravna osoba

Kada poštansku pošiljku prima pravna osoba u Republici Hrvatskoj tada se za pošiljku podnosi jedna od sljedećih isprava:

Izjava na propisanom obrascu kod uvoza:
Knjiga,
Uzoraka robe, i
Reklamnog materijala.
pod uvjetom da se radi o robi čija ukupna vrijednost po pošiljci ne prelazi 3.000,00 kuna, da se ne radi o uzastopnim pošiljkama, i da roba nije predmet ograničenja, zabrana ili posebno propisanih formalnosti.

Propisano se odnosi samo na knjige koje su oslobođene od plaćanja carine sukladno Sporazumu o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera i Protokolu uz taj Sporazum te od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u skladu sa člankom 10a. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Da bi se navedeno moglo primijeniti na uzorke robe i reklamni materijal isti moraju odgovarati uvjetima iz članka 32. i 33. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, te članku 12. stavku 1. točki 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Navedena roba pušta se u slobodan promet temeljem propisane Izjave, čiji primjerak se nalazi u privitku ovog teksta.

Jedinstvena carinska deklaracija - u svim ostalim slučajevima.
Carinski dug i carinska vrijednost robe

U postupku carinjenja robe, neovisno da li se isto obavlja putem poštansko-carinske deklaracije ili jedinstvene carinske deklaracije, utvrđuje se carinski dug koji je potrebno platiti.

Carinski dug čine carina, poseban porez u slučaju ako se radi o robi koja podliježe tom porezu i porez na dodanu vrijednost

Propisana stopa carine obračunava se na carinsku vrijednost robe. Carinsku vrijednost robe čini njezina transakcijska vrijednost odnosno stvarno plaćena ili plativa cijena za robu koja je predmet postupka carinjenja, ali uz prilagodbu troškova iz članka 38. i 39. istog Zakona. To podrazumijeva da se svi troškovi koji su vezani uz tu robu uključuju u carinsku vrijednost, kao npr. troškovi prijevoza i osiguranja robe ( u poštanskom prometu dakle, u pravilu, troškovi poštarine).

Osnovna isprava kojom se dokazuje transakcijska vrijednost robe je račun.

U slučaju ako poštansku pošiljku ne prati račun, carinski djelatnik će primatelju uputiti poziv za dostavu računa ili druge isprave kojom se dokazuje plaćanje te robe.

Kada je u pitanju kupovina putem ebay-a, kao isprava u postupku carinjenja može se priložiti i račun ebay-a, ali samo uz uvjet da isti sadrži sve osnovne elemente računa (naznaka kupca i prodavatelja, opis robe, plaćena cijena, način plaćanja i dr.). Također, u poštanskom prometu česti su slučajevi da prilikom Internet kupovine nema računa te, s obzirom da je riječ o kupoprodaji između fizičkih osoba, mogu biti priložene različite isprave (to uključuje i računalni ispis online plaćanja i međunarodnu poštansku deklaraciju). U oba slučaja, ukoliko ne postoji sumnja u vjerodostojnost podataka naznačenih na računu i na drugim ispravama koje su priložene (ocjenjujući jesu li odnosne isprave dovoljan dokaz o tome koliko je izvršeno plaćanje), carinska služba će utvrditi carinsku vrijednost temeljem cijene stvarno plaćene ili plative za robu.

Porezna osnovica za obračun posebnog poreza propisana je svakim posebnim Zakonom o posebnom porezu na određenu robu. Tako je npr. za kavu propisana osnovica za obračun kilogram neto težine kave, za luksuzne proizvode to je prodajna vrijednost proizvoda itd.

Poreznu osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost čini carinska osnovica, dakle carinska vrijednost robe uvećana za carinu i posebne poreze ako roba podliježe naplati posebnih poreza.

Prigovor na utvrđenu carinsku vrijednost

Međutim, ako primatelj pošiljke nije podnio nikakav dokaz o izvršenom plaćanju ili ga carinarnica nije prihvatila, carinski djelatnik će utvrditi carinsku vrijednost temeljem ostalih metoda za utvrđivanje carinske vrijednosti u skladu sa člancima 32. do 37. Carinskog zakona (npr. na temelju transakcijske vrijednosti istovjetne ili slične robe koja je prodana za izvoz u Republiku Hrvatsku i izvezena u isto ili približno isto vrijeme), te izvršiti obračun carinskog duga.

U tom slučaju ako se primatelj poštanske pošiljke ne slaže sa carinskom vrijednošću robe utvrđenom od strane carinske službe ima pravo zahtijevati od nadležne carinarnice dostavu obrazložene odluke o načinu određivanja carinske vrijednosti robe. Tada je primatelj pošiljke, prilikom uručenja pošiljke i naloga za plaćanje, dužan neotvorenu pošiljku vratiti djelatniku pošte, radi njezinog podnošenja na ponovnu carinsku provjeru, zajedno sa svim priloženim ispravama i dokumentima, te dokazima o transakcijskoj vrijednosti robe.

Na pisani zahtjev primatelja pošiljke carinarnica je dužna donijeti obrazloženo rješenje o načinu određivanja carinske vrijednosti robe odnosno pravilno utvrditi carinski dug.

Na rješenje carinarnice primatelj pošiljke ima pravo žalbe. Žalba se podnosi u roku od 15 dana, pri čemu žalba ne odgađa ovrhu rješenja

Uvoz lijekova u poštanskom prometu

Uvoz lijekova u poštanskom prometu nije dozvoljen.

Sukladno mišljenju Ministarstva zdravstva, uvoz lijekova za osobne potrebe građana Republike Hrvatske putem pošte nije dozvoljen. Zakonom o lijekovima i medicinskim proizvodima propisano je da lijekove za osobne potrebe građana temeljem propisanog recepta mogu uvoziti samo pravne osobe koje imaju dozvolu za promet lijekovima uz suglasnost Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Također, Pravilnikom o prometu lijekovima o medicinskim proizvodima zabranjuje se prodaja lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj preko interneta odnosno poštanskim narudžbama.

Roba sa podrijetlom

Ako se u poštanskoj pošiljci nalazi roba koja ispunjava uvjetima za povlašteni tretman sukladno Ugovoru koji je Republika Hrvatska sklopila sa pojedinom zemljom, kao dokaz o podrijetlu robe u poštanskom prometu prihvaća se izjava koju je dala fizička osoba u zemlji ugovornici. Izjava može biti dana na carinskoj deklaraciji CN 23, obrascu CN 22, nekom drugom međunarodno prihvaćenom dokumentu ili na listu papira priloženom navedenim dokumentima. Ukoliko navedene isprave sadrže izjavu o podrijetlu carinarnica će, bez posebnog zahtjeva pošte ili primatelja, odobriti primjenu članka 21. Carinskog zakona.


mislim da bi ovo bilo dosta, za ostale informacije glede carinjenja slobodno pitajte sa konkretnim primjerom
Back to top Go down
View user profile
LEGION66

avatar

Posts : 567
Join date : 2009-08-26
Age : 41
Location : KC

PostSubject: Re: prijenos sjeciva preko granice   Tue Jan 19, 2010 5:27 am

He,he kolko toga ima da mi se nije dalo čitati. Rađe bi prešveral nož-dva.
Back to top Go down
View user profile
Guest
GuestPostSubject: Re: prijenos sjeciva preko granice   Tue Jan 19, 2010 6:08 am

Kad sam se vracao sa mora isli smo do Medjugorja pa na izlalz Sl. brod.
U autu je bilo 9 ( Very Happy ) nozeva, od toga 2 zataknuta meni za pas ispod majice.
Nitko nije nista pitao, a ja nisam nista govoro.
Hvala dovidjenja !
Cool
Back to top Go down
MI666999

avatar

Posts : 44
Join date : 2009-10-30
Location : baranja

PostSubject: Re: prijenos sjeciva preko granice   Tue Jan 19, 2010 6:11 am

to je najbolji način, sve ostalo je veća komplikacija nego pročitati ono gore
Back to top Go down
View user profile
Karlo Ban
Admin
avatar

Posts : 1681
Join date : 2009-08-22
Location : Zagreb

PostSubject: Re: prijenos sjeciva preko granice   Tue Jan 19, 2010 8:01 am

fala, decki!
Back to top Go down
View user profile http://www.karlo-ban.com
Guest
GuestPostSubject: Re: prijenos sjeciva preko granice   Tue Jan 19, 2010 10:16 am

uglavno kada sam dobivao noževe iz vana nije bilo nikakvih problema ako je deklariran kao lovački nož i poklon,za ostale koji nisu bili tako deklarirani morao sam platiti carinu
Back to top Go down
Karlo Ban
Admin
avatar

Posts : 1681
Join date : 2009-08-22
Location : Zagreb

PostSubject: Re: prijenos sjeciva preko granice   Tue Jan 19, 2010 10:20 am

pa to sam i predlozi covijeku..neka ga pokaze cariniku i kaze o cemu se radi jer i da mu da neku carinu i porez biti ce to neka sica.
Back to top Go down
View user profile http://www.karlo-ban.com
Guest
GuestPostSubject: Re: prijenos sjeciva preko granice   Tue Jan 19, 2010 12:20 pm

Karlo ,pozdrav , ako tu posiljku saljes za Bihac,trebao bih i ja dobiti nesto od tamo od istog covjeka pa ako hoce mogu ja prenijeti u Bosnu kod prijatelja ciju sam mu adresu dao a on mu onda posalje postom kao paket .Pitaj ga dali je za , pa javite .Pozdrav
Back to top Go down
Karlo Ban
Admin
avatar

Posts : 1681
Join date : 2009-08-22
Location : Zagreb

PostSubject: Re: prijenos sjeciva preko granice   Tue Jan 19, 2010 1:24 pm

hvala na ponudi, ben ali ova posiljka jos nije sigurna da li ide, a i onda ide u ljubinje.
Back to top Go down
View user profile http://www.karlo-ban.com
Guest
GuestPostSubject: Re: prijenos sjeciva preko granice   Tue Jan 19, 2010 1:42 pm

Ok ,nista onda .Pozdrav
Back to top Go down
shizo

avatar

Posts : 203
Join date : 2009-08-27
Age : 39
Location : trogir

PostSubject: Re: prijenos sjeciva preko granice   Tue Jan 19, 2010 2:07 pm

Ja sam posla katanu autobusom u Beograd i niko ništa nije pita ,samo sam reka vozaću šta je u paketu i da mu 50kn.
Back to top Go down
View user profile https://www.youtube.com/user/ShizoSwordSmith
Sponsored content
PostSubject: Re: prijenos sjeciva preko granice   

Back to top Go down
 
prijenos sjeciva preko granice
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» prijenos sjeciva preko granice

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
* F E R R U M * :: UVOD :: Taverna-
Jump to: